idei din economie: Andrei Rădulescu

un economist optimist
Andrei Rădulescu, BT: Pentru a reduce deficitul, putem urma modelul polonez, pentru că ei subvenţionează exporturile şi merele din Polonia ajung să fie mai competitive decât cele din România la raft – ZF, 23.06

 • Putem urma modelul polonez, pentru că acolo se subvenţioaează mult exporturile, se plăteşte trans­portul pentru exporturi şi merele din Polonia ajung să fie mai competitive. În plus, este nevoie de măsuri pentru consolidarea exploataţiilor agricole, pentru că România este o ţară caracterizată printr-un grad ridicat de fragmentare în ceea ce priveşte exploataţiile agricole – a spus Andrei Rădulescu, în cadrul emisiunii ZF Agropower.
 • Cred că putem trece de la deficit la echilibrarea balanţei până la jumătatea acestui deceniu, pentru că România are potenţial.

Andrei Rădulescu, Banca Transilvania: Injecție de optimism – BIZ, 13.02

 • Spre deosebire de țările din Uniunea Europeană, România are un potențial ridicat de dezvoltare și un grad redus de îndatorare. Implementarea cu succes a programelor Next Generation și a cadrelor financiare multianuale (2014-2020 și 2021-2027) vor determina concretizarea potențialului de dezvoltare și transformarea României într-o economie modernă, digitală, verde și competitivă din perspectivele europeană și mondială. Sunt însă și riscuri legate de evoluția economiei interne în perioada următoare și aș aminti climatul macrofinanciar internațional, dinamica crizei sanitare și procesului de vaccinare, mixul de politici economice pe plan intern, precum și climatul geopolitic.


2020Andrei Rădulescu, director de analiză macroeconomică BT: Creşterea investiţiilor în acest an, în pofida pandemiei, contribuie la tranziţia rapidă a României de la ciclul economic post-criză la un nou ciclu economic; în 2020-2022 PIB-ul ar putea creşte cu un ritm mediu anual de 2,5% – ZF, 30.12

 • Pandemia a surprins România cu un nivel redus al marjei de manevră a politicii economice, în contextul persistenţei deficitelor gemene, una din provocările economiei interne după ieşirea din regimul de economie de stat.
 • Cu toate acestea, evoluţia economiei interne în 2020 a fost mai bună comparativ cu media Uniunii Europene, dinamică influenţată de o serie de factori: atractivitatea investiţională din perspectiva termenului mediu; dependenţă redusă de resursele externe; un mix adecvat de politici economice în implementare (pe plan intern, la nivel european şi în sfera mondială); ponderea redusă în PIB a sectoarelor cele mai afectate de restricţiile introduse pentru contracararea crizei sanitare, se arată în analiză.

Andrei Rădulescu, BT: Spre o nouă ordine economică mondială – ZF, 5.11.20

 • Organizațiile internaționale au subliniat în ultimele luni riscurile și oportunitățile fără precedent cu care se confruntă omenirea în prezent: transformarea digitală, accelerarea tranziției spre o economie verde (decarbonizată), reforma fiscalității și reducerea inegalității veniturilor.
 • Resetarea ordinii economice mondiale depinde în primul rând de lansarea negocierilor între reprezentanții principalelor blocuri economice ale lumii: SUA, China, Uniunea Europeană, Japonia și țările exportatoare de hidrocarburi – mai ales că tranziția spre o economie decarbonizată nu se poate realiza fără implicarea acestora.

Andrei Rădulescu, BT: COVID-19, un şoc pentru economia mondială, care deschide tranziţia spre un nou ciclu economic – ZF, 18.07.20

 • Incidenţa pandemiei evidenţiază o serie de oportunităţi investiţionale în România (pe termen scurt şi mediu), îndeosebi la nivelul infrastructurii critice – arată Andrei Rădulescu în studiul “Economia românească postpandemie şi perspectivele pe termen mediu“.
 • Digitalizarea economiei (inclusiv în sfera sectorului public), orientarea cererii spre bunuri şi servicii realizate în România, dezvoltarea de centre regionale pentru diverse ramuri din industrie şi servicii sunt câteva dintre aceste oportunităţi.
 • Economia ar putea creşte cu un ritm mediu anual de peste 2,5%, în peri­oada 2020-2022, evoluţie susţinută de mixul relaxat (fără precedent) de politici economice (la nivel mondial, în sfera europeană şi pe plan intern), inclusiv nivelul redus şi accesibil al costurilor reale de finanţare.

Andrei Rădulescu, economist senior la BT: Cum va evolua economia României – ZF, 26.05.20

 • România are o oportunitate istorică de dezvoltare în acest deceniu, dispune de resurse naturale, financiare, umane și digitale, iar costul acestor resurse este accesibil în prezent.
 • Este un moment bun de a echilibra comportamentul economic, pentru a trece de la o economie a cantității la o economie a calității, aspect fundamental pentru dezvoltarea durabilă.
 • În ceea ce privește digitalizarea, avem o oportunitate de a moderniza România pentru că avem resurse, un sector IT&C competitiv la nivel mondial. Dar, din păcate, suntem pe penultimul loc din UE din perspectiva indicelui economiei digitale.
 • Acum este momentul cel mai bun pentru accelerarea investițiilor, modernizarea infrastructurii critice, echilibrarea compartamentului economic și redescoperirea României – direcționarea/ orientarea cererii spre bunurile și serviciile realizate în România.  
 • Economia românească ar putea intra într-un nou ciclu încă de la finalul acestui trimestru, aspect reflectat și de ameliorarea semnificativă a încrederii investitorilor din Germania, locomotiva Uniunii Europene, în aprilie și mai.
 • România dispune de potențial agricol, iar tranziția spre o agricultură intensivă și inteligentă începe să se reflecte și în statistici.


Andrei Rădulescu este economist senior la Banca Transilvania, responsabil cu elaborarea de analize și previziuni macro-economice.

Este doctor în economie, cu specializări post-universitare în macroenomie internațională și europeană. Este cercetator științific III la Institutul de Economie Mondială, din cadrul Academiei Române. Este autorul volumului “Marea Recesiune: De la economia mondială la economia națională” (2012) și colaborează cu Academia de Studii Economice din București.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *