repere în serviciul public: Cosmin Boiangiu

Diplomatul român Cosmin Boiangiu a câștigat poziția de director al Autorității Europene a Muncii – 22.10.20

  • Diplomat de carieră, Cosmin Boiangiu, în vârstă de 50 de ani, este, din 2016, reprezentant permanent adjunct al Reprezentanței României la UE. În această calitate a prezidat reuniunile COREPER I pe durata Președinției române a Consiliului UE (semestrul I 2019) și a negociat numeroase acte legislative europene în domeniul social.
  • Anterior, a fost ambasadorul României în Slovenia.
  • Boiangiu activează în MAE din anul 1996, având diferite funcții, de la consilier la director.

  • Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) și-a început activitatea în octombrie 2019 , la doi ani după ce președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, anunța ideea înființării unei astfel de autorității în discursul din 2017 privind starea Uniunii adresat Parlamentului European.
  • Autoritatea Europeană a Muncii are următoarele obiective: facilitarea accesului cetățenilor și al întreprinderilor la informații referitoare la drepturile și obligațiile lor; înlesnirea cooperării dintre statele membre în ceea ce privește asigurarea respectării legislației Uniunii care intră în domeniul său de aplicare, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor comune și concertate și prin combaterea muncii nedeclarate; medierea și facilitarea demersurilor pentru soluționarea cazurilor de litigii transfrontaliere.
  • Activitățile Autorității Europene a Muncii sunt legate de normele privind mobilitatea forței de muncă: libera circulație și detașarea lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială și legislația specifică din sectorul transportului rutier.
  • Autoritatea Europeană a Muncii are sediul la Bratislava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *